Trường THCS Thạch Kiệt thuộc xã có điều kiện kinh tế khó khăn thuộc huyện Tân Sơn nằm cách trung tâm huyện 5km, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của ngành GD, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương.

Hệ thống trường lớp của nền giáo dục xã Thạch Kiệt tương đối ổn định và phát triển có đầy đủ các bậc học từ mầm non đến tiểu học, THCS và THPT.

Với sự chỉ đạo thông suốt và thống nhất của chi bộ và các ban ngành  đoàn thể trong nhà trường, do đó tạo được sự đồng thuận cao của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường vì vậy chất lượng giáo dục học sinh đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn và việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ năm học trường THCS Thạch Kiệt đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Chất lượng bồi dưỡng HSG, GVG, kết quả giáo dục đã được nâng lên.

Trong những năm học qua, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng ủy, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT huyện Tân Sơn về tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội luôn được thực hiện tốt tại đơn vị. Nhà trường kịp thời trao đổi thông tin của học sinh đến phụ huynh, đặc biệt, đối với những học sinh có kết quả rèn luyện, học tập kém. Đại diện hội cha mẹ học sinh thường xuyên nắm bắt thông tin về học sinh, các cuộc vận động của Ngành,..., làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân và phụ huynh hưởng ứng thực hiện.

- Với đội ngũ nhà giáo hiện có, đảm bảo về cơ cấu bộ môn, giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công việc, luôn đoàn kết nhất trí cao trong công tác, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học.

Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, có trình độ chuyên môn và nhiệt huyết với công việc, đa số đã xây dựng gia đình và có cuộc sống ổn định trên địa bàn huyện Tân Sơn.

- Tổng số CBGV,NV: 25 Trong đó: Cán bộ quản lý: 02; Giáo viên: 19 ; Nhân viên 04, trình độ: trên chuẩn 19, đạt chuẩn 25;

- Tổng số lớp: 08 lớp, mỗi khối 02 lớp.

- Tổng số học sinh: 252, trong đó: Khối 6: 71, khối 7: 72, khối 8: 53, khối 9:56 .

Cơ sở vật chất : Hiện nhà trường có 01 nhà Điều hành kiên cố 02 tầng, 01 nhà lớp học 02 tầng với 08 phòng học kiên cố, sân chơi bãi tập, điện nước về cơ bản đủ, đảm bảo điều kiện tối thiểu tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Tuy nhiên xã Thạch Kiệt có 12 khu hành chính, nhiều khu cách xa trung tâm xã và trường tới 10 km đường xá đi lại không thuận lợi trình độ dân trí phát triển không đồng đều, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, do đó việc nhận thức kiến thức của học sinh và sự quan tâm của phụ huynh học sinh đến việc học tập của con em mình còn nhiều hạn chế.     

Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, chưa đồng đều giữa các khu dân cư. Tỉ lệ hộ nghèo trong xã còn cao chiếm 18,9% số hộ toàn xã.

Một số xóm còn tồn tại những tập tục lạc hậu, một số người dân chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của giáo dục.    

Do vị trí địa lý của xã nên ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội ít nhiều đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường. Các phong tục tập quán của người dân ở đây cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

Đội ngũ giáo viên trẻ chiếm đa số, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, chưa đầy đủ về ban khoa, Đa phần giáo viên nữ có con nhỏ và trong độ tuổi sinh đẻ, ảnh hưởng nhiều đến phân công nhiệm vụ giáo dục trong năm học.